Aktualności

Zaproszenie do składania ofert „Konserwacja i renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim”

Zaproszamy do składania ofert:

Zadanie:

„Konserwacja i renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim”

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – wykaz osób skierowanych do realizacji prac konserwatorskich

Załącznik Nr 3 – wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 4 – wzór umowy

Załącznik Nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( OPZ )