Sakramenty święte

[toogle title=”KAPŁAŃSTWO”]

 • Świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
 • Świadectwo bierzmowania;
 • Świadectwo I Komunii św.;
 • Opinia od miejscowego ks. proboszcza;
 • Opinia od ks. katechety lub katechety świeckiego ze szkoły średniej;
 • Wzorowe świadectwo we wspólnocie parafialnej;
 • Świadectwo maturalne;
 • Świadectwo lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na studia;
 • A przede wszystkim gorąca miłość do Chrystusa Pana oraz odwaga i chęć poświęcenia się głoszeniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów świętych we wspólnocie Kościoła.

[/toogle]

[toogle title=”NAMASZCZENIE CHORYCH”]

Każdego dnia udzielany jest w miejscowym Szpitalu przy ul. Kościelnej w Lwówku Śląskim. W razie pilnej konieczności należy wezwać kapłana dyżurnego pod numerem telefonu kom. 535 854 910.

Chorzy przebywający w Szpitalu mają możliwość uczestniczenia w cotygodniowej Eucharystii w soboty o godz. 18:30.

Można także zawsze zgłosić telefonicznie wizytę domową pod numerami : 75 782-30-31; 535 854 910.

Namaszczenie Chorych jest także udzielane podczas Mszy św. w kościele każdego roku we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (dnia 11 lutego o godz. 10:00 – Światowy Dzień Chorego).

Każdego I sobotę miesiąca duszpasterze nawiedzają chorych z posługą sakramentalną w domach. Chorych do tych nawiedzin można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

[/toogle]

[toogle title=”MAŁŻEŃSTWO”]

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje wszystkich narzeczonych, aby uświadomili sobie treść przysięgi, którą składają sobie i Bogu oraz byli gotowi podjąć prawa i obowiązki małżonków chrześcijańskich.Jednym z etapów przygotowania do małżeństwa jest cykl katechez przedmałżeńskich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowane osoby z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik i metod przekazu. Tematyka poszczególnych spotkań skoncentrowana jest zarówno na zagadnieniach teologicznych oraz psychologiczno–medycznych z uwzględnieniem praktyki życia codziennego.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy wcześniej do kancelarii lub zakrystii w celu zapisania się na ten cykl katechez przygotowujących do małżeństwa.

Dokumenty przygotowujące spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

 • Akt stanu wolnego z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
 • Świadectwa bierzmowania;
 • Świadectwa I Komunii św.;
 • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich zawierające także stwierdzenie, że narzeczeni skorzystali z indywidualnego poradnictwa rodzinnego;
 • Jeśli narzeczeni nie są z miejscowej parafii, to pozwolenie z jednej parafii zamieszkania (narzeczonej lub narzeczonego);

Dokumenty, które należy dostarczyć w przygotowaniu bezpośrednim:

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (z innych parafii), które wydaje duszpasterz spisujący protokół przedmałżeński;
 • Kartki stwierdzające, że narzeczeni przystąpili do sakramentu Pokuty dwukrotnie: pierwszy raz po zgłoszeniu się w kancelarii i spisaniu protokołu, drugi raz tuż przed uroczystością sakramentu Małżeństwa;
 • Kartki stwierdzające, że świadkowie sakramentu Małżeństwa przystąpili do sakramentu Pokuty.

Świadkami małżeństwa powinni być ludzie wierzący, którzy także przystąpią wcześniej do Spowiedzi św. i poprzez świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego będą wspomagać narzeczonych, a później nowożeńców przykładem głębokiej religijności opartej na Chrystusie. Przypominamy, że świadkami nie powinny być osoby, które nie mogą przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. (np. żyjący w konkubinacie bez sakramentu małżeństwa). Takie osoby nie powinny być zapraszane do godności świadka katolickiego małżeństwa!

[/toogle]

[toogle title=”POKUTA”]
Tuż przed każdą Mszą św. istnieje okazja do spowiedzi św. Kapłani spowiadają w tygodniu także podczas Mszy św. o godz. 7:00; 18:00. W niedziele i uroczystości istnieje także taka możliwość, jednak wówczas trzeba pamiętać, że spowiednik ma ograniczony czas i możliwości ze względu na porządek niedzielny lub świąteczny.
[/toogle]

[toogle title=”EUCHARYSTIE”]
Intencje mszalne są przyjmowane zarówno w zakrystii po każdej Mszy św., jak i kancelarii parafialnej czynnej w środy i piątki w godz. od 16:00 do 17:00.

Każdego tygodnia w środy o godz. 18:00 są odprawiane Msze św. zbiorowe z racji nieustającej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Intencje tej Mszy św. złożyć można w zakrystii lub w kancelarii.

Każdego tygodnia w piątek o godz. 18:00 są odprawiane Msze św. zbiorowe połączone z Nabożeństwem Koronki do Bożego Miłosierdzia. Intencje tej Mszy św. złożyć można w zakrystii lub w kancelarii.

Msze św. zbiorowe są sprawowane także każdego 13 dnia miesiąca z okazji nabożeństwa ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Intencje tej Mszy św. złożyć można w zakrystii lub w kancelarii.

Msze św. zbiorowe za wstawiennictwem św. Rity są sprawowane każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18:00. Intencje tej Mszy św. złożyć można w zakrystii lub w kancelarii.

Msze św. wieczyste: w każdy III piątek miesiąca jest sprawowania Msza św. ku czci Miłosierdzia Bożego,

Msze św. gregoriańskie. Sprawowane są przez 30 dni w przedłożonej przez ofiarodawcę intencji. Należy wcześniej zgłosić się do kancelarii lub zakrystii, aby tam ustalić kalendarium 30 Mszy św., które będą odprawiane w ustalonej intencji. Ofiarodawca otrzymuje także na piśmie wykaz wszystkich Mszy św. z podaniem daty i godziny sprawowania.
[/toogle]

[toogle title=”BIERZMOWANIE”]

 • Świadectwo chrztu;
 • Ukończenie specjalnego cyklu katechez przy parafii, które rozpoczynają się od I klasy gimnazjum i trwają do końca III klasy gimnazjum.
 • Pozytywnie zaliczony egzamin sprawdzający z wiadomości religijnych kandydata do Bierzmowania.

Podczas sakramentu Bierzmowania kandydaci zachowują imię chrzcielne. Jeśli nie jest ono związane z osobą świętej(ego), to wówczas w porozumieniu z duszpasterzem można dodać imię na Bierzmowanie.

Tuż przed udzieleniem sakramentu Bierzmowania kandydat przystępuje do Spowiedzi św., która jest poświadczona na specjalnej karteczce. Przygotowując się do tak ważnego dla całej rodziny dnia do sakramentu Pokuty powinni także przystąpić rodzice, świadek bierzmowania.

Świadkiem Bierzmowania powinna być osoba dojrzała, która wcześniej sama przystąpiła do tego sakramentu, jest wzorowym katolikiem, przystępuje do sakramentów świętych i rzeczywiście może być osobą, która swoim postępowaniem potrafi zaświadczyć o tym, że wiara jest dla niej światłem i drogą w życiu. Najlepiej gdyby świadkiem był chrzestny lub chrzestna. Świadkami nie powinni być rówieśnicy przyjmującego Bierzmowanie.

Kandydat powinien na uroczystość Bierzmowania przygotować schludny, czysty i wyrażający powagę tego wydarzenia ubiór.
[/toogle]

[toogle title=”CHRZEST (DZIECKA)”]

Należy przedłożyć duszpasterzowi w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Świadectwa bierzmowania dla osób mających podjęć się godności chrzestnej(nego);
 • Świadectwo z parafii dla osób mających podjąć się godności chrzestnej(nego) stwierdzające, że osoby są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

Przed udzieleniem sakramentu Chrztu duszpasterz wyda karteczki do spowiedzi św. dla rodziców dziecka i chrzestnych, aby przed tym ważnym dla dziecka i całej rodziny wydarzeniem przystąpili oni do sakramentu Pokuty.

Pamiętamy przy tym, aby nie pozostawiać Spowiedzi św. na ostatnią chwilę lub dzień sakramentu Chrztu. Należy zaplanować spowiedź św. z odpowiednim wyprzedzeniem w dzień powszedni, aby unikać pośpiechu lub roztargnienia. Podpisane przez spowiedników karteczki przynosimy do zakrystii przed Mszą św. w dniu udzielenia sakramentu Chrztu św.

Do chrztu przygotowujemy także:

 • białą szatę
 • świecę

Formularz do aktu Chrztu św. (pdf)
[/toogle]

[toogle title=”CHRZEST (DOROSŁEGO)”]
Należy przedłożyć duszpasterzowi w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Świadectwa bierzmowania dla osób mających podjęć się godności chrzestnej(nego);
 • Świadectwo z parafii dla osób mających podjęć się godności chrzestnej(nego) stwierdzające, że osoby są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

Parafia musi wystąpić do biskupa o zezwolenie na udzielenie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia), które w jednym akcie liturgicznym mają być udzielone osobie dorosłej. Osoba przechodzi przygotowanie indywidualne pod kierownictwem jednego duszpasterza.

Tuż przed udzieleniem sakramentu Chrztu (Bierzmowania i Eucharystii) najbliższa rodzina (rodzice, chrzestni, świadkowie) powinni przystąpić do sakramentu Pokuty, aby swoim zaangażowaniem duchowym towarzyszyć osobie przyjmującej Chrzest (Bierzmowanie i Eucharystię). Osoby dorosłe w konsultacji z duszpasterzem przygotowującym wyznaczają datę przyjęcia sakramentów.
[/toogle]