Historia parafii

Lwówek_Śląski_-_Kościół_pw_Wniebowzięcia_Najświętrzej_Marii_Panny_01Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwówku Śląskim jest jednym z najstarszych sakralnych zabytków polskich na Dolnym Śląsku.
Kazał go wybudować na prośbę swej świątobliwej małżonki Jadwigi książę Henryk I Brodaty.
Wielu kamieniarzy, murarzy i cieśli pracowało przy tym dziele, którego początek budowy sięga roku 1209. – Pierwszą wzmiankę o kościele tym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny spotykamy później w 1217 roku w akcie nadania praw miasta dla Lwówka Śląskiego przez księcia Henryka I Brodatego, który panował w latach od 1201r. – 1238r.
Na poświęcenie kościoła przybył osobiście biskup wrocławski Tomasz i sam książę Henryk I Brodaty, władca kraju rozciągającego się od granic Pomorza – po Karpaty i od Kwisy – po Bukowinę. Mieszkańcy nowo-powstałego Lwówka Śląskiego po raz pierwszy widzieli tu wówczas biskupa Tomasza i księcia Henryka. Biskup odprawił pierwszą w tym kościele Mszę Świętą.
Za Henryka V Piasta kościół ten został oddany rycerskiemu Zakonowi Joannitów. Na miejsce pierwotnej świątyni rozpoczęli Joannici budowę nowego, większego kościoła. Budowę tę rozpoczęto około 1300 roku. Z tego okresu pochodzi zachodnia część kościoła, portal i wieże.
Wiek XIV nie sprzyjał jednak budowie; ówczesne wstrząsy polityczne wstrzymały na pewien czas dalszą rozbudowę świątyni Pańskiej. Dopiero w wieku XV-tym poczęto ponownie dalej prowadzić prace. Z tego właśnie okresu pochodzą nawy i prezbiterium. Rozbudowę zakończono ostatecznie w wieku XVI-tym.
Kościół w okresie swych dziejów uległ dwukrotnie pastwie pożaru: w roku 1455 i roku 1752. Po tym ostatnim pożarze kościół został odbudowany, lecz bez sklepień gotyckich. Środkowa nawa otrzymała płaską drewnianą powałę, a odbudowane wieże nie osiągnęły pierwotnej wysokości.
Do kościoła należy również plebania oraz dom parafialny – dawna siedziba Joannitów zbudowana w 1728r.

KSIĘŻA, KTÓRZY PEŁNILI POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ W NASZEJ PARAFII:

Proboszczowie po 2000 roku:

 • Ks. dr Krzysztof Kiełbowicz 2001- obecnie
 • Ks. mgr Marek Reźny 2000-2001 (aktualnie Proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Trójcy)

Wikariusze po 2000 roku:

 1. ks. Józef Olechowski – 2000 – 2003
 2. ks. Bogdan Klinkowski – czerwiec 2003 – wrzesień 2003
 3. ks. Paweł Rataj – czerwiec 2003 – wrzesień 2003
 4. ks. Przemysław Newecki – wrzesień 2003 – 2008
 5. ks. Jan Misiurek – 2006 – 2007
 6. ks. Jacek Makówka – 2008 – 2011
 7. ks. Piotr Suska – 2009 – 2013
 8. ks. Piotr Karpiński – czerwiec 2011 – wrzesień 2011
 9. ks.Rajmund Górski – 2011 – obecnie
 10. ks. Tomasz Kwasik – 2013 – 2019
 11. ks. Michał Marszałek – 2019 – obecnie

Rezydenci po 2000 roku:

 1. ks. Marcin Głogowski – wrzesień 2001 – 2006
 2. ks. Ryszard Mucha – 2008 – 2009
 3. ks. Zenon Wnuk – 2009 – 2011