PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Ostatni tydzień lutego i pierwszy tydzień marca dla naszej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwówku Śląskim były okazją najpierw do dobrego przygotowania się na nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na górze Gargano, a następnie na owocne przeżywanie uroczystości związanych z przybyciem figury do naszej Świątyni.

Figura Świętego Michała Archanioła dotarła na lwówecki rynek 4. marca w eskorcie policji, straży pożarnej i motocyklistów, gdzie na lwóweckim rynku czekała na niego już procesja liturgiczna, która poprowadziła figurę do kościoła.

W kościele figurę św. Michała Archanioła powitali: proboszcz ks. dr Krzysztof Kiełbowicz, przedstawiciele Żywego Różańca, młodzieży i Służby Liturgicznej.

Po przywitaniu została odprawiona Msza Święta w intencji rodzin zagrożonych rozpadem, następnie o godz. 21:00 został odśpiewany Apel Jasnogórski, po Apelu wspólnoty parafialne czuwały przy figurze do godz. 24:00.

5 marca – Drugi dzień obecności figury Św. Michała Archanioła w naszej Wspólnocie parafialnej rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 7:00, a następnie o godz. 8:00 zostały odśpiewane Godzinki ku czci Św. Michała Archanioła. Później Msze Święte w tym dniu zostały odprawione przy figurze Świętego Michała Archanioła o godz. 9:00 z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie, 10:45 z nauką dla młodzieży i o 12:00 z modlitwą zawierzenia parafii Św. Michałowi Archaniołowi i pożegnaniem figury.

Był to czas do poznania kim są i jaką rolę dla nas pełnią aniołowie, kim jest Sam Św. Michał Archanioł.

[pwaplusphp album=”SwMicha2015″]