Narodzenie Pańskie A. D. 2014

Dnia 25 grudnia w naszym kościele Pasterka rozpoczęła się równo o północy, o czym zawiadomiła kolęda „Cicha noc” i dwunastokrotne uderzenie w gong. Okres Narodzenia Pańskiego to czas upamiętnienia narodzenia się Jezusa Chrystusa na świecie.

W kaplicy chrzcielnej można było oglądać żywą szopkę z owcami,  kozami i baranem.

[pwaplusphp album=”PasterkaIZywaSzopka2014″]