Pielgrzymka Sanktuaria Małopolski

W dniach 14 – 16 czerwca 2019 roku odbyła się pielgrzymka do sanktuarii Małopolski.
Pielgrzymi odwiedzili Kraków, Ojcowski Park Narodowy, Wadowice, Tyniec, Czerną, Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice.