Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie sprawuję się Eucharystii. Dzisiejszej Liturgii przewodniczył ks. Tomasz Kwasik. Liturgia rozpoczęła się w milczeniu, gdzie kapłan położył się u stóp ołtarza krzyżem. Następnie odczytano liturgię słowa. Po homilii wniesiono krzyż, który przewodniczący liturgii odsłonił na słowa „Oto drzewo krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”. Po adoracji krzyża nastąpiła Komunia święta z hostii zakonsekrowanych w Wielki Czwartek. Po Komunii nastąpiła procesja z przeniesieniem monstrancji z Najświętszym Sakramentem do Grobu Bożego.

[pwaplusphp album=”6539123624592021473″]