Księża Seniorzy

KSIĘŻA SENIORZY:

Ks. kan. Jerzy Marczak
Emeryt w parafii od 2014 roku

Ks. kan. Bronisław Tarczyński
Emeryt w parafii od 2014 roku

Ks. mgr Ryszard Kamyk
Emeryt w parafii od 2015 roku

Ks. mgr Piotr Kudokas
Emeryt w parafii od 2015 roku

Ks. prałat Stefan Świdroń
Emeryt w parafii od 2016 roku

Ks. kan. Werner Macha
Emeryt w parafii od 2016 roku