Duszpasterze

KSIĘŻA PRACUJĄCY W NASZEJ PARAFII:

Ksiądz dr Krzysztof Kiełbowicz
Proboszcz parafii (od 2001 roku), dziekan dekanatu Lwówek Śląski (od 2002 roku)

Ksiądz mgr Rajmund Górski
Wikariusz od 2011 roku

Ksiądz dr Jacek Wojeński
Wikariusz od 2020 roku

Ksiądz mgr Damian Ziembikiewicz
Wikariusz od 2021 roku

KSIĘŻA SENIORZY:

Ks. kan. Jerzy Marczak
Emeryt w parafii od 2014 roku

Ks. mgr Ryszard Kamyk
Emeryt w parafii od 2015 roku

Ks. mgr Piotr Kudokas
Emeryt w parafii od 2015 roku

Ks. prałat Stefan Świdroń
Emeryt w parafii od 2016 roku

Ks. kan. Werner Macha
Emeryt w parafii od 2016 roku

KSIĘŻA, KTÓRZY PEŁNILI POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ W NASZEJ PARAFII PO 2000 ROKU:

Proboszczowie:

 1. Ks. dr Krzysztof Kiełbowicz 2001- obecnie
 2. Ks. mgr Marek Reźny 2000-2001 (aktualnie Proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Trójcy)

Wikariusze:

 1. ks. Józef Olechowski – 2000 – 2003
 2. ks. Bogdan Klinkowski – czerwiec 2003 – wrzesień 2003
 3. ks. Paweł Rataj – czerwiec 2003 – wrzesień 2003
 4. ks. Przemysław Newecki – wrzesień 2003 – 2008
 5. ks. Jan Misiurek – 2006 – 2007
 6. ks. Jacek Makówka – 2008 – 2011
 7. ks. Piotr Suska – 2009 – 2013
 8. ks. Piotr Karpiński – czerwiec 2011 – wrzesień 2011
 9. ks. Rajmund Górski – 2011 – obecnie
 10. ks. Tomasz Kwasik – 2013 – 2019
 11. ks. Michał Marszałek – 2019 – 2021
 12. ks. Jacek Wojeński – 2020 – obecnie
 13. ks. Damian Ziembikiewicz – 2021 – obecnie

Rezydenci:

 1. ks. Marcin Głogowski – wrzesień 2001 – 2006
 2. ks. Ryszard Mucha – 2008 – 2009
 3. ks. Zenon Wnuk – 2009 – 2011

Rezydenci – emeryci:

 1. Śp. ks. Bronisław Tarczyński – 2014 – 2020